Bolje uložiti u zaštitu na radu nego plaćati bolovanja

Bolje uložiti u zaštitu na radu nego plaćati bolovanja

Izuzetno je važno povećati znanje zaposlenih o zaštiti i zdravlju na radu  kako bi sindikalci bili ravnopravan partner u pregovaranju sa poslodavcima i vladama. To je zaključeno na seminaru „Znanje o zdravlju i zaštiti – aktivna uloga radnika“, koji je krajem novembra organizovao Savez sindikata Crne Gore (SSCG). Na seminaru je ocijenjeno i da je  komunikacija o ovome unutar preduzeća vrlo bitna i treba je dijeliti sa svim sindikalcima jer će jedino tako dati rezultate. Zato će SSCG uskoro štampati brošuru o najznačajnijim segmentima ove oblasti.
Zaštita i zdravlje na radu su temeljna prava zaposlenih i djelatnost od javnog interesa i odnose se na sve zaposlene u Crnoj Gori. Poslodavci najčešće smatraju da je skupo ulagati u ovu oblast, što je za sindikate neprihvatljivo posebno ako se zna da se na bolovanja, koja su posljedice povreda na radu, godišnje izdvaja značajan novac. Mnogo produktivnije bi zato bilo ta sredstva ulagati u bolje radne uslove i prevenciju.

Potrebna aktivna uloga radnika u borbi za bolje uslove rada

Prethodnih godina najviše smrtnih slučajeva na radu u Crnoj Gori bilo je u oblasti građevinarstva dok je najviše povreda na poslu registrovano u Podgorici. Po propisima, o zaštiti i zdravlju na radu treba da brinu stručna  lica odnosno stručne službe i organizacije. Međutim, u puno kolektiva i institucija one još ne postoje, a mnoga preduzeća nemaju ni akt o procjeni rizika pa je neophodno da se sadašnje stanje što prije promijeni za dobrobit radnika, zaključeno je na seminaru.
U njegovom radu su učestvovali članovi sindikata, zaposleni u oblasti zaštite i zdravlja na radu, predstavnici SSCG i nadležnih institucija. Učesnici koji su na ovim seminarom kompletirali tri modula edukacije dobili su sertifikate o završenoj edukaciji iz ove oblasti. Seminar je realizovan u okviru Projekta “Sindikat sindikatu”, koji organizuju sindikati iz Švedske a posredstvom Regionalne kancelarije Međunarodne konfederacije sindikata (MKS/PERC) iz Sarajeva.

Stručna služba Saveza sindikata Crne Gore

SAVEZ SINDIKATA
CRNE GORE
www.sindikat.me