Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Сојузот на синдикати на Македонија иницираше преку протести и преку Економско-социјалниот совет, социјалните партнери прифатија, а Собранието неделата ја легализираше како неработен ден во Северна Македонија.
Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Новиот Колeктивен договор во дејноста предучилишно згрижување и воспитание на деца во Северна Македонија неодамна беше потпишан од страна на претседателот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура