DA SE RIJEČ ŽENA ČUJE I UVAŽAVA

DA SE RIJEČ ŽENA ČUJE I UVAŽAVA

Odbor za rodnu ravnopravnost Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) intenzivirao je aktivnosti kako bi doprinio boljem društvenom i ekonomskom položaju žena i obezbijedio učešće od najmanje 30 % žena u organima sindikata.