Konačno usvojen pravilnik o profesionalnim bolestima

Konačno usvojen pravilnik o profesionalnim bolestima

U Sloveniji je 1. maja 2023. godine stupio na snagu novi, nedavno usvojeni pravilnik o profesionalnim bolestima, na koji radnici čekaju
neverovatnih i neprihvatljivih trideset godina.

Sve ovo vreme u ZSSS-u smo na različite načine – od raznih apela, protesta do prijave Republike  Slovenije Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) – radili na donošenju ovog tipa relevantnog pravilnika, a sada je konačno napravljen važan i za slovenačku situaciju ogroman korak napred. Profesionalno oboleli radnici konačno će moći da ostvare svoja prava.

 

Dostavljačice i dostavljači svih platformi, ujedinimo se! Foto Sindikat Mladi plus

Osnovan je Sindikat dostavljača

Nakon višegodišnjeg delovanja u oblasti platformskog rada, Sindikat Mladi plus, koji organizuje studente, đake, mlade nezaposlene i prekarne radnike, a deluje u sastavu ZSSS-a, osnovao je sindikat dostavljača hrane, koji će delovati u okviru pomenutog sindikata kao poseban odsek. U sindikat dostavljača trenutno je učlanjeno više od sto vozača ili kurira koji rade za platforme Volt i Glovo, a broj udruženih radnika se povećava svakim danom. Novoosnovani sindikat zahteva od rukovodstva navedenih onlajn platformi da ga priznaju kao jedinog legitimnog i relevantnog aktera u raspravama o pitanjima koja utiču na njihov rad. „Pozivamo Wolt i Glovo da odmah započnemo kolektivne pregovore o poboljšanju uslova rada dostavljača. Želimo da uspostavimo socijalni dijalog i potpišemo kolektivni ugovor koji će regulisati položaj dostavljača i poboljšati situaciju“, saopštili su između ostalog.

Gregor Inkret, ZSSS

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
www.zsss.si