MINISTRI BEŽE OD SINDIKALNE TUŽBE ZA DISKRIMINACIJU

MINISTRI BEŽE OD SINDIKALNE TUŽBE ZA DISKRIMINACIJU

Savez sindikata Makedonije (SSM) je u ime radnika podneo tužbu protiv Vlade za zaštitu od diskriminacije, ali se na prvom ročištu održanom 3. februara nije pojavio niko od tužene strane – ni premijer ni bilo koji ministar ili njihov predstavnik.

Nijedan od najviših državnih činovnika koje plaćaju poreski obveznici, pa dakle i radnici, nije se odvažio da pred sudom objasni neopravdano nejednake plate radnika.

Predstavnici SSM pred sudom, ministri izbegli sučeljavanje

Tužbeni osnov SSM je našao u činjenici da je približno 138.000 radnika u javnom sektoru bilo različito tretirano u obračunu i isplati zarada. Diskriminacije je bilo čak i kod poslova koji zahtevaju istu vrstu i stepen stručne spreme, jednako radno iskustvo, isti obim posla i uslove za obavljanje radnih zadataka… Time je prekršen princip sadržan u međunarodnim dokumentima da se za rad jednake vrednosti mora isplatiti jednaka zarada. Tako, međutim, ne postupaju ključni poslodavci
u javnom sektoru – Vlada, ministri i drugi njeni predstavnici.

U SSM smatraju da je delovanjem ili nečinjenjem Vlade Severne Makedonije diskriminisan veliki broj zaposlenih u javnom sektoru. Vlada grubo krši princip ravnopravnosti građana i radnika regulisan u članu 9. Ustava, neusaglašavanjem plata zaposlenih, a tamo gde to i radi to čini bez objektivnih uslova i kriterijuma, odnosno shodno volji pojedinih ministara.

SSM će nastaviti zakonsku borbu za plate, a ako zatreba i zajedničkim frontom radnika protiv neprihvatljivog ponašanja državnih službenika.

Stručna služba SSM

SAVEZ SINDIKATA
MAKEDONIJE
www.ssm.org.mk