Mobilna aplikacija – Moja radnička prava

Mobilna aplikacija – Moja radnička prava

Savez sindikata Makedonije kreirao je prvu besplatnu mobilnu aplikaciju SSM – Moja radnička prava koju je u prvoj polovini godine koristilo 12.612 radnika.

Aplikacija je realizovana uz podršku Evropske konfederacije sindikata u okviru projekta „Sindikati za pravedan oporavak: Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja krize COVID-19“ koji finansira Evropska komisija (Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju).

Mobilna aplikacija – Moja radnička prava

U prvih šest meseci ove godine veliki broj radnika se upoznao sa mobilnom aplikacijom SSM – Moja radna prava, koja radnicima i građanima omogućava da veoma jednostavno, korišćenjem mobilnog telefona, Savezu sindikata Makedonije prijave kršenje radnih prava. Aplikacija nudi sledeće mogućnosti: Prijavu povrede prava za sebe ili drugu osobu; Anonimno prijavljivanje; Direktnu komunikaciju sa predstavnicima SSM; Praćenje vesti i saveta SSM.
Pokazalo se da ovim putem SSM dopire do velikog broja mladih koji najčešće koriste mobilnu aplikaciju (53% od ukupnog broja korisnika). Među korisnicima 69% su muškarci. Posebno je zanimljivo da 59% korisnika nisu članovi sindikata.

Prijave su pretežno anonimne (61%), a među prijavama dominiraju žalbe zbog raznih povreda radnih prava (94%). Od ukupnog broja prijava 41% je rešeno u korist radnika, dok se za 59% čeka reakcija Državnog inspektorata rada.
Pomenuti rezultati ukazuju da digitalizacija sindikalnih usluga značajno doprinosi vidljivosti Saveza sindikata Makedonije koji radnici prepoznaju kao jedinog zaštitnika radnih prava.

Autorski tekst stručnih saradnika Saveza sindikata Makedonije

SAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJE
www.ssm.org.mk