Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Недела е неработен ден за 92 отсто од работниците во Северна Македонија

Сојузот на синдикати на Македонија иницираше преку протести и преку Економско-социјалниот совет, социјалните партнери прифатија, а Собранието неделата ја легализираше како неработен ден во Северна Македонија.
Македонското Собрание пред една година ги усвои измените на Законот за работни односи со кои се штити правото на одмор во недела и се спречува злоупотреба на тоа право. Во оваа смисла, Законот за трговија набрзо беше изменет.
Законот за работни односи изречно вели дека недела е ден на неделен (неделен) одмор. По исклучок, законот предвидува работници кај работодавачи чиј работен процес не може да биде прекинат поради техничко-технолошки причини и потреба од континуирана работа. За нив, неделен одмор може да биде во кој било друг ден од неделата, со право да ја зголемат заработката за 50% за секој час поминат на работа во недела.

                                               
                                                                                  Преку протест до право на недела неработен дан

За работниците во трговијата на мало, неделниот одмор може да биде и во друг ден, а додатокот за работа во недела и празници е најмалку 100% за секој одработен час.
Пребројувајќи ги наведените исклучоци, утврдено е дека 92 отсто од работниците повеќе не работат во недела.
Борбата за воспоставување на ова право на работниците, која ССМ ја започна во рамките на социјалниот дијалог и протестите, продолжи и подоцна пред Уставниот суд кога беше иницирана преиспитувањето на споменатите законски решенија од страна на Стопанската комора. ССМ даде свое образложение за правната, економската, социјалната и социјалната оправданост на нормите со кои неделата беше прогласена за слободен ден, а Уставниот суд го прифати, одбивајќи го барањето на Комората.

                                                                              Стручна служба на Сојузот на синдикати на Македонија

СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ
НА МАКЕДОНИЈА
www.ssm.org.mk