“Nezavisnost” predlaže novi zakon o radu

“Nezavisnost” predlaže novi zakon o radu

“Prava koja predviđa naš predlog ne znače nekakav VIP položaj radnika već minimum radnih prava za dostojanstveni rad”, izjavila je predsednica UGS “Nezavisnost” Čedanka Andrić. Dodala je da taj predlog zakona o radu (ZOR) uključuje dobar deo standarda radnog zakonodavstva Evropske unije čime “Nezavisnost” želi da doprinese harmonizaciji propisa Srbije sa normama Evropske unije.  

“Nezavisnost” predlaže norme za dostojanstveni rad: Sa konferencije za novinare

U obrazloženju predloga “Nezavisnosti” ukazuje se na “stalni pritisak međunarodnih finansijskih organizacija i udruženja stranih investitora da se često menjaju zakoni… u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za ulaganje i stvaranje profita”. “To pojačava odgovornost sindikata da ne dozvoli da te promene idu na štetu zaposlenih i da se usvajaju bez znanja, konsultacija i aktivnog učešća relevantnih predstavnika zaposlenih”, kao što se to dogodilo izmenama Zakona o radu 2014.

Članovi stručnog tima Dragica Mišljenović, Zoran Ristić i Slađana Kiković predstavili su zakonski predlog koji ispunjava sve uslove da se odmah nađe na pregovaračkom stolu sa socijalnim partnerima – Vladom i Asocijacijom poslodavaca.

Polazište eksperata “Nezavisnosti” je da se novom ZOR-u mora vratiti karakter “krovnog” zakona, jer su poslednjih godina usvojeni brojni “bočni” propisi koji su rasparčali radno zakonodavstvo u Srbiji.

Nezavisnost.org

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI “NEZAVISNOST”
www.nezavisnost.org