Novim kolektivnim ugovorom povećane plate u makedonskim vrtićima

Novim kolektivnim ugovorom povećane plate u makedonskim vrtićima

Novi Kolektivni ugovor za predškolske ustanove u Severnoj Makedoniji nedavno su potpisali predsednik Samostalnog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Jakim Nedelkov i ministarka rada i socijalne politike Jovana Trenčevska.
Novim ugovorom predviđene su značajne pogodnosti za zaposlene u vrtićima, a ključna je povećanje zarada za 15%, kao i njihovo redovno usklađivanje sa svakim povećanjem minimalne zarade.

                                                
                                      Novi kolektivni ugovor je značajno povoljniji za vaspitače: Jakim Nedelkov i Jovana Trenčevska

Za članove Samostalnog sindikata obrazovanja, nauke i kulture, koji je kolektivni član Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije, važno je da se novim ugovorom prevaziđe i neprijatan problem obračuna radnog vremena vaspitača i negovatelja za realizaciju ostalih programskih aktivnosti u ustanovi ili van nje.
Novine su i obezbeđeni regres za godišnji odmor kao i četvoročasovno plaćeno odsustvo sa posla u toku meseca za rešavanje ličnih neodložnih potreba zaposlenih. Povećana su prava na neradne plaćene dane u toku kalendarske godine, a uvedene su i jubilarne nagrade za zaposlene.
Kolektivni ugovor uključuje i učešće predstavnika sindikata u komisijama u ustanovi koje osniva direktor; uvodi se pravo pripravnika da po drugi put polaže pripravnički ispit i produžavaju rokovi za konkurisanje za poslove u vrtićima.
Novim aktom se bliže uređuje i način raspoređivanja zaposlenog, povećavaju se obaveze poslodavca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a predviđene su i dodatne pogodnosti za članove sindikata u vrtićima.

Stručna služba Konfederacije Slobodnih sindikata Makedonije

KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJE
www.kss.mk