gr-logo

e-magazin regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

Na inicijativu sindikalne centrale Slovenije ZSSS, sindikati Hrvatske (SSSH), Bosne i Hercegovine (SSSBiH, SSRS), Crne Gore (SSCG, USSCG), Srbije (SSSS, UGS Nezavisnost) i Severne Makedonije (SSM, KSS) u aprilu 2011. uspostavljena je platforma za saradnju formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“.

  • Govorimo u ime radnika
  • Borimo se za njegova prava
  • Edukacija i informisanje
  • Region Balkana

Glas radnika bilten

Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva iz socio-ekonomske sfere. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala u regionu.

Pogledaj sva naša izdanja

10
Sindikalnih
centrala
6
Zemalja
regiona

Problemi su zajednički

U izradu e-biltena su angažovane stručne službe sindikalnih centrala članica Solidarnosti zajedno sa uredničkim odborom koji čine novinari iz sindikata medija i sindikalni eksperti uz podršku regionalne projektne kancelarije “Solidarnosti”. 

Glas Radnika
Regionalni sindikalni
e-magazin

Izdavač: 
Regionalni sindikalni savet „Solidarnost“

e-mail: 
glasradnika@onthewaytoeu.net

web:
www.glasradnika.com

Urednički odbor:
Emilija Grujić
Svetozar Raković
Radomir Kračković
Darko Šeperić

Tehnički urednik:
Srđan Ilić

Saradnici:
Stručne službe sindikalnih centrala “Solidarnosti”

Dizaj, prelom, IT podrška:
Two Dogs Studio

Podrška

E-magazin GLAS RADNIKA je produkt transnacionalnog projekta „Sindikati za pravedan oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja krize COVID-19“ koji je inicirala Evropska konfederacija sindikata i sprovodi se kako nacionalno tako i regionalno uz finansijsku podršku Evropske komisije.

set-logo

Sindikati za pravedan oporavak

eu1

Podržano od EU

Solidarnost
10 sindikata
6 država

U izradi e-magazina “Glas radnika” učestvuju:


SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJEUJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI “NEZAVISNOST”KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SLOBODNIH SINDIKATA SLOVENIJESAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKESAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiHSAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKESAVEZ SINDIKATA CRNE GOREUNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE