Povećane plate u javnom sektoru u Crnoj Gori

Povećane plate u javnom sektoru u Crnoj Gori

Od početka godine u Crnoj Gori potpisano je nekoliko Granskih kolektivnih ugovora (GKU) kojim su povećane plate hiljadama zaposlenih u javnom sektoru, zahvaljujući pregovorima Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) i granskih sindikata sa predstavnicima Vlade. Očekuje se potpisivanje i još nekoliko ugovora narednih mjeseci.

Sa potpisivanja GKU za socijalnu djelatnost

Najznačajniji je GKU koji su potpisali Sindikat uprave i pravosuđa i  Ministarstvo finansija a kojim su povećane plate za oko 20 hiljada zaposlenih u javnoj upravi i pravosuđu za 20% u ovoj godini.Ugovorom je predviđeno i dodatno uvećanje zarada 2024. i 2025. godine, od najmanje 10%.  Takođe, potpisan je i novi GKU za zaposlene u socijalnoj djelatnosti, pa su i njima plate povećane za 20 %. Još jedan Granski ugovor potpisali su i reprezentativni sindikati Uprave policije sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem kojim su, nakon dugo vremena, povećane zarade i policijskim službenicima. 

Sindikat sudstva je, takođe u prethodnom periodu, održao niz sastanaka sa resornim ministarstvima, kojima je dostavljen Nacrt Granskog kolektivnog ugovora za oblast sudstva a u toku je i finalizacija izrade izmjena i Granskog kolektivnog ugovora za stambeno – komunalnu privredu.

Projekat saradnje između Evropske konfederacije
sindikata (ETUC) i regionalne mreže “SOLIDARNOST”
uz podršku Evropske komisije.

SAVEZ SINDIKATA
CRNE GORE
www.sindikat.me