RODNI JAZ U ZAPOŠLJAVANJU, PLATAMA I PENZIJAMA

RODNI JAZ U ZAPOŠLJAVANJU, PLATAMA I PENZIJAMA

Konfederacija slobodnih sindikata Makedonije zalaže se za potpunu ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada i protivi se rodnoj diskriminaciji. Nažalost, dostupni podaci ukazuju da su žene daleko
manje od muškaraca uključene u radne procese i da su generalno manje zastupljene na tržištu rada.

Aktivistkinje Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije

Rodnu nejednakost na tržištu rada potvrđuje zvaničan podatak da je u trećem kvartalu 2022. godine u Severnoj Makedoniji među zaposlenima bilo 57,7 odsto muškaraca i tek 42,3 odsto žena.

O rodnoj nejednakosti govori i veliki jaz u platama i penzijama. Što se tiče plata ne postoji tačan podatak o tim razlikama, jer makedonski Državni zavod za statistiku u svoju metodologiju ne uključuje indikator koji bi to pokazao. Takođe nema ni pouzdanih podataka o jazu u penzijama, mada informacije kojima raspolaže Evrostat pokazuju da su u 2019. penzije žena prosečno bile manje za 19 procenata.

Država povremeno ulaže napore da smanji rodni jaz i u zapošljavanju i u platama, ali to nije dovoljno jer nema dobre strategije koja bi to omogućila.

S druge strane, sindikati nemaju dovoljno vremena da se bave ovim suštinski važnim problemima, jer se gotovo svakodnevno suočavaju sa kršenjem osnovnih radnih prava koja su garantovana zakonima i kolektivnim ugovorima. Zato, umesto da rade na unapređenju procesa rada, sindikati su primorani da se bore kako bi se očuvala već stečena prava zaposlenih.

Stručna služba KSSM

KONFEDERACIJA SLOBODNIH  SINDIKATA MAKEDONIJE
www.kss.mk