Sindikalni aktivisti u BiH žale se na pritiske

Sindikalni aktivisti u BiH žale se na pritiske

Sindikalni aktivisti u Bosni i Hercegovini izloženi su različitim vrstama pritisaka na radnim mjestima i zbog svog aktivizma gotovo svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima, saopšteno je na sastanku o problemu diskriminacije na radnom mjestu koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSS BiH) i Helsinški odbor za ljudska prava BiH. Sastanku u Mostaru prisustvovali su sindikalni aktivisti sa područja Hercegovine a gotovo svi učesnici, bez obzira da li dolaze iz javnog ili privatnog sektora, kazali su da su imali slična iskustva.

Poručeno je i da su plate koje primaju radnici u BiH nedovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Sastanak je bio prilika i da se predstave rezultati najnovijih istraživanja o položaju žena i mladih u svijetu rada, kao i ekonomsko-socijalnom položaju radnika.

,,Bosna i Hercegovina se, nažalost, i dalje suočava sa masovnim odla-skom mladih ljudi ali i kvalifikovanih radnika sa višegodišnjim iskustvom koji, u potrazi za boljim ekonomskim statusom, odlaze u zemlje Zapadne Evrope i na druge kontinente.

Taj negativni trend već sada ima velike posljedice na tržište rada u BiH, što će se, ako se hitno ne donesu odgovarajuće mjere, vremenom samo pogoršavati“, konstatovano je na sastanku.

Ovaj skup predstavlja početak intenzivnije saradnje sa Helsinškim odborom za ljudska prava s ciljem poboljšanja radničkih prava u BiH.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
www.sssbih.com