Sindikat protiv privatizacije Luke Bar

Sindikat protiv privatizacije Luke Bar

Privatizaciju Luke Bar neophodno je izbjeći a istovremeno treba ratifikovati konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) o zaštiti prava lučkih radnika, zaključeno je na okruglom stolu koji je organizovao Sindikat Luke Bar tokom septembra.
Na skupu na kojem su učestvovali respektabilni crnogorski i evropski pomorci i dokeri, Entoni Tetard, koordinator Evropskog savjeta dokera, potencirao je da su prioriteti tog savjeta zaštita prava lučkih radnika, njihova edukacija, zdravlje i bezbjednost na radu, pa je neophodno da  Crna Gora ratifikuje konvencije MOR-a br. 137, 152, 154, 155, 187 i 195 koje se na to odnose. On je pozvao na jedinstvo i solidarnost u sindikalnoj borbi.

Sastanak je organizovao Sindikat Luke Bar

Predsjednik Sindikata Luka Bar Alis Šabotić podsjetio je na veliki doprinos Tetarda i Evropskog savjeta dokera prilikom planirane ali neuspješne prodaje Luke Bar 2016. godine i istakao da će njihov sindikat i sada pružiti identičan otpor privatizaciji kompanije.
Iz granskog Sindikata pomoraca i dokera Crne Gore ukazali su na neujednačenost u poštovanju radničkih prava u ovoj djelatnosti.
Iz menadžmenta Luke Bar poručili su da cijene značaj sindikata i važnost njegove međunarodne sindikalne saradnje dok su predstavnici nadležnih ministarstava zadovoljni poslovanjem Luke Bar za prvih šest mjeseci ove godine i očekuju da uskoro bude finalizovan granski kolektivni ugovor za dokere.

Stručna služba Saveza sindikata Crne Gore

SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE
www.sindikat.me