Solidarnost 10 sindikata 6 država

U izradi e-magazina "Glas radnika" učestvuju:
SRB-savez01

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI "NEZAVISNOST"

KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJE

SAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJE

SAVEZ SLOBODNIH SINDIKATA SLOVENIJE

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE

SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Sindikalna mreža "Solidarnost"

Glas Radnika Bilten

Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva iz socio-ekonomske sfere. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala u regionu.

Glas Radnika