Glas Radnika Bilten

Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva iz socio-ekonomske sfere. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala u regionu.

Pogledaj sva naša izdanja

10
Sindikalnih
centrala
6
Zemalja
regiona

Solidarnost
10 sindikata
6 država

U izradi e-magazina “Glas Radnika” učestvuju:


SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJEUJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI “NEZAVISNOST”KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SLOBODNIH SINDIKATA SLOVENIJESAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKESAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiHSAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKESAVEZ SINDIKATA CRNE GOREUNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Sindikalna mreža “Solidarnost”


Saznaj više

Problemi su zajednički

U izradu e-biltena su angažovane stručne službe sindikalnih centrala članica Solidarnosti zajedno sa uredničkim odborom koji čine novinari iz sindikata medija i sindikalni eksperti uz podršku regionalne projektne kancelarije “Solidarnosti”.