Konfederacija slobodnih sindikata Makedonije je nezavisna i demokratska organizacija koja okuplja 12 granskih sindikata kao i teritorijalna povereništva. Organizacionu strukturu KSS-a čine i Savet za bezbednost i zdravlje na radu pored sekcija mladih i žena.  Osnovana je 2005. godine i do sada je ostvarila saradnju na međunarodnom planu kroz članstvo u Evropskoj konfederaciji sindikata (EKS), Međunarodnoj konfederaciji sindikata (MKS) i Međunarodnoj organizaciji rada (MOR).

Predsednik je Blagoja Ralpovski

https://kss.mk/

Sve povezane vesti: