Savez samostalnih sindikata Hrvatske je nezavisna i demokratična sindikalna organizacija koja okuplja više od 100 000 radnika i radnica organizovanih kroz 26 granskih sindikata privatnog i javnog sektora. SSSH je potpisnik preko 300 kolektivnih ugovora. Za godinu osnivanja SSSH se uzima 1990. godina, a do danas je zadržao status najveće sindikalne organizacije u Hrvatskoj. SSSH je član Evropske konfederacije sindikata (EKS) i jedan od osnivača Međunarodne konfederacije sindikata (MKS).

Predsednik je Mladen Novosel

https://www.sssh.hr/

Sve povezane vesti: