Savez samostalnih sindikata Srbije se smatra pravnim sledbenikom Radničkog saveza Srbije formiranog 1903. godine, a samim tim je najstariji i najveći sindikat u Srbiji. Čini ga 26 samostalnih granskih sindikata, formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima. Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava SSSS je formirao 47 organizacija, odnosno saveza, u pokrajinama i gradovima i 121 povereništvo u opštinama. SSSS kao organizacija zaposlenih, ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta kroz saradnju sa drugim sindikalnim centralama u Srbiji baziranu na načelu solidarnosti. Punopravni je član Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR). 

Predsednik je Ljubisav Orbović

http://sindikat.rs/

Sve povezane vesti: