SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Savez samostalnih sindikata Srbije se smatra pravnim sledbenikom Radničkog saveza Srbije formiranog 1903. godine, a samim tim je najstariji i najveći sindikat u Srbiji. Čini ga 26 samostalnih granskih sindikata, formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima. Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava SSSS je formirao 47 organizacija, odnosno saveza, u pokrajinama i gradovima i 121 povereništvo u opštinama. SSSS kao organizacija zaposlenih, ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta kroz saradnju sa drugim sindikalnim centralama u Srbiji baziranu na načelu solidarnosti. Punopravni je član Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR). 

Predsednik je Ljubisav Orbović

Sve povezane vesti:

Sve povezane vesti:

Virtual Office

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Enterprise Solutions

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Meeting Rooms Conference

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Business Concierge

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Private Workspace

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Coworking

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.