Savez sindikata Makedonije je dobrovoljna i demokratska organizacija koja se zasniva na dobrovoljnom udruživanju radnika. Osnovana je 1946. godine i najveća je reprezentativna sindikalna centrala u Severnoj Makedoniji. Sastoji se iz 17 granskih sindikata kao i teritorijalnih povereništava. Članica je Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR).  Takođe u okviru SSM-a postoje i sekcije žena i mladih.

Predsednik je Darko Dimovski

https://ssm.org.mk/mk

Sve povezane vesti: