Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost

Delovanje UGS NEZAVISNOST zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti. UGS okuplja 9 granskih sindikata, a po potrebi osniva i odbore zasnovane na teritorijalnom principu. Trenutno postoje odbori za teritoriju AP Vojvodine kao i 3 teritorijalna povereništva za Niš, Kragujevac i Novi Sad. UGS je osnovan 1991. godine kao izraz težnji da se u vreme sukoba i ratova formira demokratska sindikalna organizacija koja bi digla glas protiv nedomokratskog sistema i autoritarnog režima. Članica je Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR-a).

2021. godine je Čedanka Andrić postala predsednica.

Sve povezane vesti:

Sve povezane vesti:

Virtual Office

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Enterprise Solutions

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Meeting Rooms Conference

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Business Concierge

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Private Workspace

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Coworking

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.