SSS Srbije: Edukacija za budućnost sindikalnog pokreta

SSS Srbije: Edukacija za budućnost sindikalnog pokreta

Edukacija članstva, organizovana širom Srbije u okviru Sindikalne akademije Saveza samostalnih sindikata Srbije, potvrdila je da su redovno informisanje i širenje svesti o pozitivnim ishodima sindikalne borbe izuzetno važni za unapređenje radničkih prava

Sumiranje rezultata osam ovogodišnjih seminara pokazalo je značaj održavanja redovne sindikalne edukacije. Ukazali su na to sindikalni aktivisti učesnici seminara, ukupno njih 217 sa teritorija Beograda, Pirota, Vrnjačke Banje, Zrenjanina, Subotice, Zlatibora, Kosovske Mitrovice, Smedereva…

Seminar Sindikalne akademije u Pirotu

Edukacija je omogućena jednogodišnjim projektom “Misli sindikalno – deluj digitalno”, koji je SSS Srbije osmislio uz pomoć Evropske konfederacije sindikata, u cilju oporavka sindikata nakon pandemije. Era digitalizacije zahteva prilagođavanje promenama u načinu proizvodnje, novim oblicima rada i savremenim načinima komunikacije. Međutim, rad na terenu i neposredna razmena mišljenja pokazali su da je i dalje izuzetno značajna “stara škola”, koja podrazumeva terenski rad.
Evaluacija edukacije, iskazana kroz popunjene anketne listiće učesnika seminara, pokazuje da je Akademija doprinela jačem povezivanju centrale s članstvom širom zemlje. Kontinuirana edukacija i diskusije na skupovima značajni su za mobilizaciju članova, njihovo usavršavanje i podizanje svesti o značaju sindikata. Tome je, pored stručnosti predavača, doprineo i izbor tema seminara: Uticaj virusa korone na materijalni i socijalni položaj zaposlenih; Kolektivno pregovaranje; Socijalni dijalog…

Seminar Sindikalne akademije u Kosovskoj Mitrovici

Savez samostalnih sindikata Srbije

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
www.sindikat.rs