Znanje kao važno sindikalno oružje

Znanje kao važno sindikalno oružje

onfederacija slobodnih sindikata Makedonije (KSS) kontinuirano obrazuje svoje članove, posebno za najvažnije aktivnosti kao što su sindikalno udruživanje, kolektivno pregovaranje i bezbednost i zdravlje na radu.

Angažovanjem profesionalaca – stručnjaka za pomenute i druge teme za koje se održavaju obuke – KSS organizuje edukativne skupove u kojima članovi interaktivno učestvuju.

Edukativne konferencije i druge informativne aktivnosti o tako važnim temama organizuju i granski sindikati udruženi u KSS, svesni da mali broj radnika zna svoja prava i da je kontinuirano obrazovanje jedno od najefikasnijih oružja u sindikalnoj borbi za poboljšanje i unapređenje radnog, ekonomskog i socijalnog položaja članstva.

Konferencija KSS o Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je svakako jedna od najvažnijih i najsloženijih tema sindikalnog angažmana i zato KSS nastoji da unapredi znanja svojih aktivista i drugih članova o tome šta treba da rade kako bi adekvatno reagovali u slučajevima rizika i opasnosti na radnom mestu.

Noviji takvi skupovi koje su organizovali KSS i granski sindikati imali su za cilj da što veći broj sindikalnih aktiivista upoznaju sa pravima zaposlenih i njihovih predstavnika koja proističu iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, konvencija Međunarodne organizacije rada i direktiva Evropske unije.

Stručna služba KSSM

KONFEDERACIJA SLOBODNIH  SINDIKATA MAKEDONIJE
www.kss.mk