e-magazin Regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

Na inicijativu sindikalne centrale Slovenije ZSSS, sindikati Hrvatske (SSSH), Bosne i Hercegovine (SSSBiH, SSRS), Crne Gore (SSCG, USSCG), Srbije (SSSS, UGS Nezavisnost) i Severne Makedonije (SSM, KSS) u aprilu 2011. uspostavljena je platforma za saradnju formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“.

Saznaj više
367400
Sindikalaca

  • Govorimo u ime radnika
  • Borimo se za njegova prava
  • Edukacija i informisanje
  • Region Balkana


Aktuelno izdanje

Glas radnika 4

PRAVO NA ŠTRAJK

Većina zemalja na prostoru bivše Jugoslavije i dalje se nalazi u vrtlogu višedecenijske tranzicije koju prati spora demokratizacija. Vođen evropskom perspektivom i prepoznavanjem zajedničkog interesa, sindikalni pokret je 2011. godine formalizovao saradnju sindikalnih organizacija formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta “Solidarnost” (RSSS). Deset sindikalnih centrala iz šest zemalja bivše Jugoslavije čine ovu jedinstvenu transnacionalnu mrežu radnica i radnika. „Solidarnost“ se fokusira na jačanje organizacionih kapaciteta i vidljivosti sindikata, poboljšanje komunikacije sa članstvom i javnošću, jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i podizanje glasa sindikalnih aktivistkinja i aktivista u javnoj sferi.

Glas Radnika e-magazin:

Pročitaj
on-line

Preuzmi magazin

Glas radnika On-line

Vesti i Tekstovi

Prijavite se na našu mejling listu

Sve sindikalne vesti iz zemlje i regiona u vašem sandučetu!


Prijava na Newsletter

Solidarnost
10 sindikata
6 država

U izradi e-magazina “Glas radnika” učestvuju:


SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJEUJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI “NEZAVISNOST”KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJESAVEZ SLOBODNIH SINDIKATA SLOVENIJESAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKESAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiHSAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKESAVEZ SINDIKATA CRNE GOREUNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Sindikalna mreža “Solidarnost”


Saznaj više

gr-logo
www.glasradnika.com

e-magazin Regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

10 sindikata iz 6 država regiona


Saznaj više


Arhiva izdanja Glasa radnika


Saznaj više