gr-logo

e-magazin Regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

Na inicijativu sindikalne centrale Slovenije ZSSS, sindikati Hrvatske (SSSH), Bosne i Hercegovine (SSSBiH, SSRS), Crne Gore (SSCG, USSCG), Srbije (SSSS, UGS Nezavisnost) i Severne Makedonije (SSM, KSS) u aprilu 2011. uspostavljena je platforma za saradnju formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“.
367400
Sindikalaca

Glas radnika 6
ZAPOŠLJAVANJE STRANIH RADNIKA

Većina zemalja na prostoru bivše Jugoslavije i dalje se nalazi u vrtlogu višedecenijske tranzicije koju prati spora demokratizacija. Vođen evropskom perspektivom i prepoznavanjem zajedničkog interesa, sindikalni pokret je 2011. godine formalizovao saradnju sindikalnih organizacija formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta “Solidarnost” (RSSS). Deset sindikalnih centrala iz šest zemalja bivše Jugoslavije čine ovu jedinstvenu transnacionalnu mrežu radnica i radnika. „Solidarnost“ se fokusira na jačanje organizacionih kapaciteta i vidljivosti sindikata, poboljšanje komunikacije sa članstvom i javnošću, jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i podizanje glasa sindikalnih aktivistkinja i aktivista u javnoj sferi.

Solidarnost 10 sindikata 6 država

U izradi e-magazina "Glas radnika" učestvuju:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI "NEZAVISNOST"

KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA MAKEDONIJE

SAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJE

SAVEZ SLOBODNIH SINDIKATA SLOVENIJE

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE

SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Sindikalna mreža "Solidarnost"

e-magazin Regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

Regionalni sindikalni savet “Solidarnost“ koji čini 10 sindikalnih centrala iz 6 zemalja regiona je lansirao sopstveni sindikalni e-magazin GLAS RADNIKA u cilju osnaživanja radničkih glasova i njihovih sindikalnih organizacija kao i zagovaranja radničkog organizovanja i kreiranja jakih radničkih savezništava. Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva socio-ekonomskog spektra tematika. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala.

Arhiva izdanja Glasa Radnika

10 sindikata iz 6 država regiona