Radnici bez zaštite

Radnici bez zaštite

Fleksibilizacija u FBiH donijela regresiju radničkih prava Globalizacija, kao planetarni proces, je kao jednu od ključnih posljedica iznjedrila atipične oblike rada odnosno fleksibilizaciju, koja je tokom posljednjeg desetljeća postala jedna