Ipak može bolje i drugačije

Ipak može bolje i drugačije

Nakon mjesec dana teških pregovora predsjednik Sindikata kompanije Mann Hummel BA Tešanj Dino Čamdžić i direktor tog preduzeća Mahmut Galijašević potpisali su novi Kolektivni ugovor za 2023. godinu. Dogovoreno je povećanje plata svim radnicima za 16%, isplata pomoći od 1080 konvertibilnih maraka (KM) u decembru ove godine, isplata regresa, poklona, naknade za prijevoz i drugih materijalnih prava.
Ono što posebno ohrabruje je činjenica da se poslodavac obavezao osigurati mamografski pregled ženama zaposlenim u ovoj kompaniji, a na sebe je preuzeo i obavezu osiguravanja i podjele novogodišnjih paketića djeci radnika i radnica, što je do sada radila Sindikalna organizacija. Osiguran je i iznos od 5.000 KM mjesečno koji će poslodavac davati Sindikalnoj organizaciji na ime isplate pomoći kolegama i kolegicama zbog liječenja.

Potpisivanje kolektivnih ugovora u oblasti obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu

Takođe, predstavnici sindikata obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta potpisali su kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja koji će važiti naredne dvije godine, kao i izmjene Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja. Time će plata svim zaposlenim u obrazovanju u ovom kantonu biti uvećana za dodatnih 10%, a uvećana je i naknada za topli obrok sa 8 na 10,5 KM, kao i naknada za prijevoz na 250 KM.  Kolektivne ugovore su u ime sindikata potpisali predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona Selvedin Šatorović i predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK Đevad Hadžić.

Stručna služba Saveza samostalnih sindikata BiH

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
www.sssbih.com