Na korak do novog sistema plata u Republici Srpskoj

Na korak do novog sistema plata u Republici Srpskoj

Nakon niza održanih sastanaka predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske (SSRS) sa predstavnicima resornih ministarstava u Vladi Republike Srpske (RS), kontrolnih organa i relevantnih institucija u proteklih godinu dana, oko novog sistema plata, održan je sastanak i sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom. Na sastanku je naglašeno da je važno što prije urediti sistem plata i donijeti Opšti kolektivni ugovor (OKU), kako bi se poboljšao materijalni položaj zaposlenih u realnom sektoru. Uređenje sistema plata radnika, osim potpisivanja OKU, dovelo bi i do zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora u privredi i smanjenja sive ekonomije (isplate zarada u kovertama) kao i povećanja prihoda u budžetu Republike Srpske i socijalnim fondovima. Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu definisano je da radnik ima pravo na platu koju ostvaruje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 

Uslijedio je sastanak socijalnih partnera u Vladi RS gdje su predsjednica SSRS Ranka Mišić,  predsjednik Unije poslodavaca RS Saša Trivić i predsjednik Privredne komore RS Pero Ćorić razgovarali sa premijerom  Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Zaključeno je da je od velike važnosti da se u predstojećem pregovaračkom procesu utvrdi tekst Opšteg kolektivnog ugovora, kako bi se dogovorena rješenja mogla implementirati u dokumente ekonomske politike i budžet za 2024. godinu. Tokom sastanka, premijer je pozvao sve socijalne partnere da predlože svoje članove u radnu grupu za izradu OKU, na čijem čelu će, u ime Vlade, biti ministar rada. Savez sindikata i Vlada RS već su ih predložili i ostaje da to učini i Unija poslodavaca.

Savez Sindikata Republike Srpske