Nekontrolirani uvoz radnika šteti hrvatskom tržištu rada

Nekontrolirani uvoz radnika šteti hrvatskom tržištu rada

Dramatičan porast broja stranih radnika, koji danas čine oko šest posto radne snage u Hrvatskoj, nije pratila uspostava učinkovitog sustava nadzora njihovih radničkih prava

Sapošljavanje stranih radnika jedan je od najvažnijih trendova na hrvatskom tržištu rada u posljednjih nekoliko godina, te ujedno jedno od važnijih političkih pitanja u zemlji uopće. Dramatično povećanje stranih radnika, čiji je broj 2016. bio zanemariv a danas čine oko šest posto svih zaposlenih, manjim je dijelom uzrokovano otvaranjem novih radnih mjesta, a više odlaskom hrvatskih radnika u druge članice Europske unije. Radnici naročito nedostaju sektorima graditeljstva i turizma od 2017. g. Tome su dobrim dijelom doprinijele niske plaće kao i loši uvjeti rada u tim sektorima, u kojima je danas najveći broj stranih radnika.

Sindikalni organizator Sindikata graditeljstva Hrvatske sa stranim radnicima

Umjesto kvota test tržišta rada

Krajem 2020. na snagu su stupile važne izmjene zakonodavstva kojima je došlo do liberalizacije i deregulacije zapošljavanja stranaca. Dosadašnji sustav kvota zamijenjen je tzv. testom tržišta rada, temeljem kojeg se dozvola za boravak i rad može izdati ako se utvrdi da na domaćem tržištu nema raspoloživih radnika traženog profila.

Kako su kvote, uvedene 2008. g. s ciljem zaštite domaćeg tržišta rada, s godinama izgubile svoj smisao, sindikati načelno nisu bili protiv tog smjera. Naime, od 2016. do 2020. g. ukupna kvota dozvola za strane radnike povećala se sa 3 115 na 102 374, odnosno za čak 35 puta. Uz to, smatrali smo da pravilno ustrojen sustav testa tržišta rada može doprinijeti kontroli i transparentnosti zapošljavanja stranaca, koje u sustavu kvota uopće nije bilo, te konačno omogućiti ozbiljno praćenje potreba tržišta rada i tome prikladno usklađivanje obrazovnog sustava.

Nažalost, promjene ne samo da nisu ostvarile svoju svrhu, nego su proizvele ozbiljne probleme, na što su sindikati upozoravali već i tijekom kreiranja novog sustava. Test tržišta rada, koji je trebao biti osnova novog modela, ne provodi se u gotovo 85% posto slučajeva. Test, naime, nije potreban za sezonsko zapošljavanje, za produljivanje radnih dozvola, ali i za široku listu deficitarnih zanimanja, koja uključuje gotovo sva radna mjesta u graditeljstvu i turizmu.

Manipulacije u testu tržišta rada

Kada se test i sprovodi, poslodavci obično već imaju stranog državljana kojeg žele zaposliti, pa dolazi do raznih manipulacija u oglašavanju i procesu posredovanja prema domaćim nezaposlenima koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Drugi važan problem su preniski kriteriji koje zakon postavlja za poslodavce. Ne provjerava se gospodarska aktivnost, pa je moguće npr. osnovati poduzeće, zaposliti samo direktora na šest mjeseci s minimalnom plaćom, te nakon toga zatražiti dozvole za neograničen broj radnika u bilo kojem deficitarnom zanimanju. U praksi je to dovelo do nastanka brojnih poduzeća koja svoj poslovni model temelje isključivo na zapošljavanju stranih radnika. Tome treba pridodati i veliki rast broja novoosnovanih agencija za zapošljavanje, kojima je također omogućeno izdavanje dozvola za boravak i rad, iako smo se tome strogo protivili.

Sindikati traže učinkoviti nadzor

SSSH je posebno inzistirao da promjenu sustava moraju pratiti jamstva za zaštitu prava stranih radnika, budući da je to ključno i za zaštitu cjelokupnog tržišta rada. HZZ vrši određene minimalne provjere poslodavaca i ugovorenih plaća, no one nisu dovoljne. Ovakav sustav zahtijeva snažno uvjetovanje kolektivnim ugovorima i prisutnošću sindikata, te učinkoviti nadzor koji vrše međusobno dobro povezane institucije. No već se i sami ljudski kapaciteti Inspektorata rada pokazuju neadekvatnima za taj izazov.

 U Hrvatskoj trenutno nemamo dokaza (a doduše ni dovoljno kvalitetne statistike) za tvrdnju da je pod utjecajem stranih radnika došlo do smanjivanja cijene rada, no sigurno je da će ovakav nekontrolirani pristup dugoročno proizvesti štetne posljedice po hrvatsko tržište rada.

PREPREKE ZA SINDIKALNO
ORGANIZIRANJE STRANACA

Simptomatično je da do sada nijedne godine nije potpuno ispunjena kvota radnih dozvola za strance iako poslodavci insistiraju da su im oni neophodni. Primjera radi, u 2022. godini u BiH je zaposleno 1.645 stranih radnika koji se računaju u kvotu iako je ona bila 2.540. I prethodnih godina je zapošljavano manje od broja osoba koji je kvota predvidjela pa baš i nije jasna odluka Vijeća ministara BiH da za ovu godinu dodatno poveća kvotu na 3.995 dozvola (od toga 2.435 za FBiH).

Godišnja kvota radnih dozvola za strane radnike (2016.-2020.)

Podaci o stvarnom broju radnih dozvola do 2020., odnosno iskorištenosti kvote, koje objavljuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, nepotpuni su i međusobno neusporedivi. Kvota za 2020. uglavnom je ostala neiskorištena zbog izbijanja pandemije.

Broj izdanih radnih dozvola za strane radnike (2021.-2023.)

Broj radnih dozvola u 2021. bio je manji od kvota za 2019. i 2020. budući da je gospodarstvo još uvijek bilo pod utjecajem pandemije