“NEZAVISNOST” U PROJEKTU CIVILNOG DRUŠTVA ZA ENERGETSKU TRANZICIJU

“NEZAVISNOST” U PROJEKTU CIVILNOG DRUŠTVA ZA ENERGETSKU TRANZICIJU

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost“ zajedno sa Beogradskom otvorenom školom, Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu i još šest lokalnih partnera, učestvuju u realizaciji projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju.

Projekat okuplja udruženja koja prate proces izrade Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, sa ciljem da taj strateški dokument približi javnosti i predstavi njegov značaj za lokalnu zajednicu. Cilj je da se podrži pravedna, transparentna i participativna energetska tranzicija, u skladu sa međunarodnim sporazumima o životnoj sredini, klimatskim promenama, održivom razvoju i poštovanju ljudskih prava.

Sastanak projektnih partnera 18. januara u Novom Sadu

Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) se odnosi na period od 2030. sa projekcijama do 2050. Njime će se utvrditi povećanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, unapređenje sigurnosti snabdevanja i smanjenje energetskog siromaštva. INEKP treba
da postavi okvire energetske tranzicije, definiše zelena radna mesta i potrebne prekvalifikacije radnika, čemu će UGS “Nezavisnost” posvetiti posebnu pažnju.

Ciljevi energetske tranzicije su postizanje nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetska nezavisnost, demokratsko i decentralizovano upravljanje energetskom i klimatskom politikom.

Realizacija projekta je počela 1. decembra 2022. i trajaće do 31. marta 2024. uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Nezavisnost.org

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI “NEZAVISNOST”
www.nezavisnost.org