gr-logo2

e-magazin regionalnog sindikalnog saveta SOLIDARNOST

Na inicijativu sindikalne centrale Slovenije ZSSS, sindikati Hrvatske (SSSH), Bosne i Hercegovine (SSSBiH, SSRS), Crne Gore (SSCG, USSCG), Srbije (SSSS, UGS Nezavisnost) i Severne Makedonije (SSM, KSS) u aprilu 2011. uspostavljena je platforma za saradnju formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“.

Glas radnika bilten

Svaki broj ima u fokusu određeni aspekt radnog zakonodavstva iz socio-ekonomske sfere. Pored jedinstvene teme svakog broja, GLAS RADNIKA sadrži i najvažnije aktivnosti, inicijative i akcije sindikalnih centrala u regionu.

Regionalni sindikalni e-magazin

Glas Radnika

Izdavač:
Regionalni sindikalni savet „Solidarnost“

e-mail:
glasradnika@onthewaytoeu.net

web:
www.glasradnika.com

Urednički odbor:
Emilija Grujić
Svetozar Raković
Radomir Kračković
Darko Šeperić

Tehnički urednik i dizajn:
Srđan Ilić

Prelom i dizajn:
Bojan Maksimović

Saradnici:
Stručne službe sindikalnih centrala “Solidarnosti”

Dizaj, prelom, IT podrška:
Two Dogs Studio

Podrška

E-magazin GLAS RADNIKA je produkt transnacionalnog projekta „Sindikati za pravedan oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja krize COVID-19“ koji je inicirala Evropska konfederacija sindikata i sprovodi se kako nacionalno tako i regionalno uz finansijsku podršku Evropske komisije.

10
Sindikalnih centrala
6
Zemalja regiona

10 Sindikalnih centrala