PLATFORMSKI RADNICI U BIH BEZ SINDIKATA

PLATFORMSKI RADNICI U BIH BEZ SINDIKATA

a digitalnim platformama u Bosni i Hercegovini (BiH) koje angažuju radnike postoji značajan prostor za poboljšanje uslova rada, pokazalo je prvo istraživanje o sindikalnim pravima platformskih radnika u BiH. Nijedna platforma koja je analizirana u okviru istraživanja nije dokazala da obezbjeđuje sindikalno udruživanje radnika a oni često nisu upoznati sa svojim pravima iz radnog odnosa.

Istraživanje je predstavljeno na međunarodnoj panel diskusiji „Platformski radnici i sindikat – gdje smo danas i kako dalje?!“, koju je u Sarajevu organizovao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSS BiH),  u saradnji sa Solidarity Centrom (Kancelarija za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru). 

U istraživanju je mjerena usklađenost sa principima ,,fer rada” na sljedećim digitalnim platformama u BiH: Fix.ba, Glovo, Korpa, mojTaxi, Šetnja.ba, StudenTime, Žuti Taxi i Daubau.ba. 

Nikola Tamburkovski iz Solidarity Centra predstavio je i rezultate istraživanja koje su radili u Srbiji, a koje je pokazalo da je situacija sa platformskim radnicima takođe nepovoljna i da dijelimo slične prepreke na putu ka pravednijim uslovima rada.

Savez Samostalnih Sindikata BiH