Povećane plate svim radnicima u Republici Srpskoj

Povećane plate svim radnicima u Republici Srpskoj

Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati, u skladu sa svojim programskim aktivostima, konstantno rade na povećanju plata svim radnicima u Republici Srpskoj. Nakon našeg mukotrpnog rada i dugotrajnih pregovora sa socijalnim partnerima, u toku 2022. godine, povećali smo plate u tri navrata. Od 01.01.2022. godine najniža plata povećana je sa 540KM na 590KM.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske potpisao
novu cijenu rada sa predstavnicima resornih ministarstava

Plate svim radnicima su povećane po osnovu smanjenja zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31% i povećanja neoporezivog dijela plate (1000 KM bruto), a plate budžetskim i fondovskim korisnicima povećane su za 3 do 5  procenata.
Od 01.05.2022. godine, najniža plata je povećana na 650KM a nakon potpisivanja nove cijene rada između predsjednika granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika sa resornim ministrima i predsjednikom Vlade Republike Srpske plate zaposlenih u obrazovanju, kulturi, policiji, pravosuđu, upravi, javnim službama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, povećane su za 10%.
U toku su pregovori za treće povećanje najniže plate u ovoj godini, a od 01.08.2022. godine, svakom radniku čija se primanja finansiraju iz Budžeta RS i fondova, plata je nominalno povećana za 100KM.
Plate su povećane i radnicima u lokalnim zajednicama, javnim preduzećima i ustanovama, te privrednim društvima, nakon pregovora na nivou poslodavca, a uz aktivno učešće Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata.
Sva ova povećanja plata imala su za cilj da sa jedne strane poboljšaju standard radnika, a sa druge strane amortizuju posljedice inflacije i porasta troškova života.

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE
www.savezsindikatars.org