Savez Samostalnih Sindikata BiH

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je dobrovoljna i interesna organizacija radnika i radnica koji su organizovani kroz granske sindikate i unije-članice SSSBiH sa područja  Federacije Bosne i Hercegovine. SSSBiH i u njega udruženi sindikati su demokratski, multietnički, multinacionalni i nezavisni od vlasti, poslodavaca, političkih stranaka i verskih zajednica. SSSBiH se smatra pravnim sledbenikom Glavnog radničkog saveta za BiH osnovanog 1905. godine i Saveza sindikata BiH. SSS BiH čine 24 granska sindikata. Istovremeno postoji i 7 kantonalnih odbora koji deluju na području 9  kantona u FBiH.

VD predsednika je Selvedin Šatorović.