Savez samostalnih sindikata Crne Gore  promoviše principe socijalne pravde, vladavine prava i demokratije poštujući međunarodne standarde, insistirajući na ratifikaciji i primeni konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske socijalne povelje, kao i na poštovanju ljudskih i socijalnih prava. Pravni je sledbenik Saveza sindikata Crne Gore pre 1990. godine i član je Međunarodne konfederacije sindikata (MKS), posmatrač u Evropskoj konfederaciji sindikata (EKS) i član je Međunarodne organizacije rada (MOR). Rad je organizovan kroz granske sindikate kao i teritorijalna povereništva. Strukturu sindikata čine i Odbori mladih, nezaposlenih i za ravnopravnost.

Predsednik je Duško Zarubica

https://sindikatcg.me/

Sve povezane vesti: