Savez Sindikata Crne Gore

Savez samostalnih sindikata Crne Gore  promoviše principe socijalne pravde, vladavine prava i demokratije poštujući međunarodne standarde, insistirajući na ratifikaciji i primeni konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske socijalne povelje, kao i na poštovanju ljudskih i socijalnih prava. Pravni je sledbenik Saveza sindikata Crne Gore pre 1990. godine i član je Međunarodne konfederacije sindikata (MKS), posmatrač u Evropskoj konfederaciji sindikata (EKS) i član je Međunarodne organizacije rada (MOR). Rad je organizovan kroz granske sindikate kao i teritorijalna povereništva. Strukturu sindikata čine i Odbori mladih, nezaposlenih i za ravnopravnost.

Predsednik je Duško Zarubica

Sve povezane vesti:

Sve povezane vesti:

Virtual Office

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Enterprise Solutions

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Meeting Rooms Conference

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Business Concierge

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Private Workspace

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.

Coworking

Sed quia magni dolo eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt eque porro.