Savez Sindikata Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske je nezavisna, nestranačka i nepolitička organizacija koja štiti i unapređuje interese članova. Najveća je krovna sindikalna organizacija u Republici Srpskoj, članica je Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i posmatrač u Evropskoj konfederaciji sindikata kroz Konfederaciju sindikata Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1992. kao izraz težnje da radnici budu povezani u jednu celinu i dobiju legitimnog predstavnika i zastupnika na nivou Republike Srpske.

Predsednica je Ranka Mišić