Delovanje UGS NEZAVISNOST zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti. UGS okuplja 9 granskih sindikata, a po potrebi osniva i odbore zasnovane na teritorijalnom principu. Trenutno postoje odbori za teritoriju AP Vojvodine kao i 3 teritorijalna povereništva za Niš, Kragujevac i Novi Sad. UGS je osnovan 1991. godine kao izraz težnji da se u vreme sukoba i ratova formira demokratska sindikalna organizacija koja bi digla glas protiv nedomokratskog sistema i autoritarnog režima. Članica je Evropske konfederacije sindikata (EKS), Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i Međunarodne organizacije rada (MOR-a)

2021. godine je Čedanka Andrić postala predsednica.

https://nezavisnost.org/

Sve povezane vesti: