Treba nam bolja bezbjednost na radu

Treba nam bolja bezbjednost na radu

Pitanje bezbjednosti i zdravlja na radu u Crnoj Gori potrebno je sistemski poboljšati, smatraju u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG). Ta radnička asocijacija u kontinuitetu ukazuje na značaj ovog pitanja i apeluje na preventivno djelovanje u toj oblasti. U prethodnih nekoliko godina USSCG je imala brojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog okvira vezanog za bezbjednost i zdravlje na radu. Ostaju, međutim, brojni izazovi, prvenstveno oko tema koje su izazvale otpor poslodavaca ali i Vlade Crne Gore poput omogućavanja zaposlenima u preduzećima da imaju svog predstavnika koji bi se bavio zaštitom i zdravljem na radu, kolektivnog osiguranja zaposlenih, obaveze kompanija da donesu akte o procjeni rizika, efikasnijeg djelovanja inspekcijskih organa…

Pandemija koronavirusa bila je najozbiljnija opomena da se odnos prema pitanju bezbjednosti i zdravlja na radu mora iz korijena mijenjati, kako kod  donosilaca odluka i poslodavaca, tako i među samim radnicima. Tako je   USSCG uspjela da u periodu od početka pandemije 2020. godine do danas inicira i doprinese dopuni liste zaraznih bolesti kako bi koronavirus bio  prepoznat  kao karantinska bolest. Na taj način, svi zaposleni koji su zaraženi i kojima je bila preporučena izolacija (karantin), imali su pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u visini od 100%.
Takođe, na zahtjev USSCG, u Nacrtu strategije o unapređenju zaštite i zdravlja na radu Crne Gore istaknuta je potreba za hitnim formiranjem Zavoda za medicinu rada, pošto Crna Gora nema referentnu ustanovu za verifikaciju profesionalnih oboljenja na radu. U Nacrt strategije unijeto je i da je potrebno revidirati Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih oboljenja.

USSCG je pokrenula i debatu kojom insistira da se u Strategiji za unapređenje zaštite i zdravlja na radu posebna pažnja posveti unapređenju instituta kolektivnog osiguranja zaposlenih od povreda na radu. U okviru borbe za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, izrađeno je i više informativnih  materijala i realizovano više edukativnih seminara, okruglih stolova i konferencija posvećenih zaštiti i zdravlju na radu.

Stručna služba Unije slobodnih sindikata Crne Gore

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE
www.usscg.me