U fokusu sindikata plate, zdravstvo , radno vreme…

U fokusu sindikata plate, zdravstvo , radno vreme…

Savez slobodnih sindikata Slovenije stalno nastoji da poboljša socio-ekonomski položaj radnika a na tu borbu veoma utiču epidemija, energetska i prehrambena kriza, klimatske promene i globalizacija. Za veće i pravednije plate, penzije i socijalna davanja zalažemo se, pre svega, u socijalnom dijalogu i saradnji sa drugim akterima u društvu.
Početkom godine pozvali smo na usklađivanje troškova prevoza na posao i naknade za ishranu tokom rada, borimo se za pravednije oporezivanje, a poslednjih meseci sve više se borimo sa skupoćom pa su plate, ne samo minimalne, stalno na dnevnom redu.

     ZSSS je ovom kampanjom postigao drugačiju definiciju minimalne zarade. Dodaci su sada izuzeti iz obračuna minimalne zarade.

Proteklog leta, posle više od godinu dana zastoja, ponovo je zaživeo tripartitni dijalog u okviru Ekonomsko-socijalnog saveta koji je u vreme korone zamenio politički diktat vlasti. Argumentovano pregovaramo o privremenim merama za otklanjanje posledica poskupljenja za najugroženije grupe i najslabije plaćene radnike, a na pregovaračkom stolu je mnogo zakona.
Među našim naporima je i regulisanje javnog zdravstva koje je, kako ocenjuju u Vladi, pred kolapsom. Zalažemo se da kvalitetne javne zdravstvene usluge budu svima dostupne. Zato smo pozvali Vladu da ne smanjuje obim i opseg prava radnika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali se borimo i da zadržimo sindikalni uticaj na upravljanje javnim zdravstvenim fondom.
U fokusu SSSS su i oni koji još nemaju mogućnost da ostvare svoja radna prava. Procvat rada preko platformi, posebno u vreme pademije, stvorio je novu veliku klasu eksploatisanih radnika čije organizovanje i sindikalno zastupanje napreduje.
U poslednje vreme usmereni smo na regulisanje radnog vremena. U toku su pregovori o zakonu o evidentiranju radnog vremena kojim želimo da smanjimo broj prekršaja u vezi sa radnim vremenom, uključujući pauze i odmor.

Mojca Matoz, „Delavska enotnost“

SAVEZ SLOBODNIH
SINDIKATA SLOVENIJE
www.zsss.si